"บริการดี ตรงต่อเวลา ราคาประหยัด ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า "
ความเป็นมาของบริษัท
บริษัท บี.บี.เร้นท์ทัล จำกัด ได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา
โดยเริ่มจากงานด้านรับเหมาก่อสร้างมาก่อน
นโยบายของบริษัท
  • เน้นงานด้านบริการลูกค้า
  • รวดเร็วทันใจ
  • เครื่องจักรมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบ
  • จัดหาเครื่องมือที่ลูกค้าต้องการ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
  • ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
  • ให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านเครื่องจักร
ทางบริษัท บี.บี.เร้นท์ทัล จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการ เช่ารถกระเช้า รถบูมลิฟท์ รถเอ็กซ์ลิฟท์ และเครื่องจักรที่เกี่ยวกับความสูงทุกชนิด เพื่อจุดประกายความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ต้องทำงานพื้นที่สูงให้มีความปลอดภัย ด้วยเครื่องจักรและการบริการที่มีคุณภาพจากทีมงานของเรา