"บริการดี ตรงต่อเวลา ราคาประหยัด ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า "
เงื่อนไขการเช่า
 

 

 

 • เครื่องจักรทำงาน 8 ชม. / วัน ( 08.00 - 17.00 น. ) หลังจากนั้นคิดเป็นค่าล่วงเวลา 

 • เครื่องจักรที่เช่ารวมพนักงานขับรถ และไม่รวมพนักงานขับรถ 

 • เครื่องจักรสามารถเช่าในราคารวมน้ำมัน  และไม่รวมน้ำมันได้ 

 • น้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ เป็นความรับผิดชอบของบริษัทผู้ให้เช่า 

 • ค่าขนส่ง   หรือค่าเดินทาง เป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขการเช่าเครื่องจักร 

 • เช่าเครื่องจักรในราคารายเดือน สแตนบายรองาน คิดค่าเช่าเหมา 1 เดือน 

 • เช่าเครื่องจักรในราคารายวัน ทำงานไม่ครบชั่วโมง คิดค่าเช่า 1 วัน 

 • เครื่องจักรเสีย หรือเกิดเหตุสุดวิสัย ตัดค่าเช่าตามความเป็นจริง 

 • การบริการซ่อมตรวจเช็คเครื่องจักรเป็นไปตามความเหมาะสม 1-2 ครั้ง / เดือน  

 • ผู้เช่าต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของเครื่องจักร  กรณีอุบติเหตุ หรือการใช้งานผิดประเภท  หรือในขณะที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน

เงื่อนไขการชำระเงิน
 
 • เงื่อนไขการชำระเงินค่าเช่า, ค่าขนส่งไป - กลับ 
  ( ลูกค้าใหม่เก็บเงินสด ) ( ลูกค้าเก่าเครดิต 30 วัน ) 

 • ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
  ( ค่าเช่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และค่าขนส่งหักภาษี 3% )

BB-Rental
ชื่อบัญชี บริษัท บี.บี.เร้นท์ทัล จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา พานทอง
บัญชีเลขที่ 784-2-22900-8
( ใน PAY IN แฟกซ์กลับที่เบอร​์ 038-451557 )