"บริการดี ตรงต่อเวลา ราคาประหยัด ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า "

รถหน้าตักหลังขุด

ความจุของบุ้งกี้
5970 mm
ความจุของพลั่วตัก
0.30 cbm
ความกว้างพลั่วตัก
1.00 cbm
น้ำหนักในการทำงาน
2350 mm
ยี่ห้อ
2350 mm
ความลึกในการขุด
JCB
พลังงาน
ดีเซล