Card image cap

GRC-12

ความสูงของแท่นยืน
3.66 m
ความสูงเครื่องจักร
0.97 m
ความกว้างเครื่องจักร
0.75 m
รับน้ำหนักได้
227 kg
พลังงาน
แบตเตอรี่

รถมาใหม่

Card image cap

GR-15

ความสูงของแท่นยืน
4.52 m
ความสูงเครื่องจักร
0.89 m
ความกว้างเครื่องจักร
07.5 m
รับน้ำหนักได้
227 kg
พลังงาน
แบตเตอรี่

รถมาใหม่

Card image cap

GR-20

ความสูงของแท่นยืน
6.02 m
ความสูงเครื่องจักร
0.89 m
ความกว้างเครื่องจักร
0.80 m
รับน้ำหนักได้
159 kg
พลังงาน
แบตเตอรี่
Card image cap

1230ES

ความสูงของแท่นยืน
3.66 m
ความสูงเครื่องจักร
0.68 m
ความกว้างเครื่องจักร
0.76 m
รับน้ำหนักได้
227 kg
พลังงาน
แบตเตอรี่
Card image cap

15MVL

ความสูงของแท่นยืน
4.67 m
ความสูงเครื่องจักร
0.56 m
ความกว้างเครื่องจักร
0.75 m
รับน้ำหนักได้
230 kg
พลังงาน
แบตเตอรี่

รถมาใหม่

Card image cap

20MVL

ความสูงของแท่นยืน
5.82 m
ความสูงเครื่องจักร
0.66 m
ความกว้างเครื่องจักร
0.75 m
รับน้ำหนักได้
160 kg
พลังงาน
แบตเตอรี่

รถมาใหม่