Card image cap

GS-1532

ความสูงของแท่นยืน
4.57 m
ความสูงเครื่องจักร
1.63 m
ความกว้างเครื่องจักร
0.81 m
รับน้ำหนักได้
272 kg
พลังงาน
แบตเตอรี่

รถมาใหม่

Card image cap

GS-1930

ความสูงของแท่นยืน
5.79 m
ความสูงเครื่องจักร
1.63 m
ความกว้างเครื่องจักร
0.76 m
รับน้ำหนักได้
227 kg
พลังงาน
แบตเตอรี่

รถมาใหม่

Card image cap

GS-1932

ความสูงของแท่นยืน
5.79 m
ความสูงเครื่องจักร
1.63 m
ความกว้างเครื่องจักร
0.81 m
รับน้ำหนักได้
227 kg
พลังงาน
แบตเตอรี่

รถมาใหม่

Card image cap

GS-2032

ความสูงของแท่นยืน
6.10 m
ความสูงเครื่องจักร
2.26 m
ความกว้างเครื่องจักร
0.81 m
รับน้ำหนักได้
363 kg
พลังงาน
แบตเตอรี่

รถมาใหม่

Card image cap

GS-2632

ความสูงของแท่นยืน
7.92 m
ความสูงเครื่องจักร
2.26 m
ความกว้างเครื่องจักร
0.81 m
รับน้ำหนักได้
227 kg
พลังงาน
แบตเตอรี่

รถมาใหม่

Card image cap

GS-2646

ความสูงของแท่นยืน
7.92 m
ความสูงเครื่องจักร
2.26 m
ความกว้างเครื่องจักร
1.17 m
รับน้ำหนักได้
454 kg
พลังงาน
แบตเตอรี่

รถมาใหม่