Card image cap

Z-30/20N

ความสูงของแท่นยืน
9.14 m
ความสูงเครื่องจักร
0.76 m
ความกว้างเครื่องจักร
1.19 m
รับน้ำหนักได้
227 kg
พลังงาน
แบตเตอรี่

รถมาใหม่

Card image cap

Z-34/22N

ความสูงของแท่นยืน
10.52 m
ความสูงเครื่องจักร
0.76 m
ความกว้างเครื่องจักร
1.47 m
รับน้ำหนักได้
227 kg
พลังงาน
แบตเตอรี่

รถมาใหม่

Card image cap

Z-40

ความสูงของแท่นยืน
12.32 m
ความสูงเครื่องจักร
0.76 m
ความกว้างเครื่องจักร
1.50 m
รับน้ำหนักได้
227 kg
พลังงาน
แบตเตอรี่
Card image cap

Z-45 JDC

ความสูงของแท่นยืน
13.92 m
ความสูงเครื่องจักร
0.76 m
ความกว้างเครื่องจักร
1.79 m
รับน้ำหนักได้
227 kg
พลังงาน
แบตเตอรี่

รถมาใหม่

Card image cap

E300 AJP

ความสูงของแท่นยืน
8.96 m
ความสูงเครื่องจักร
1.22 m
ความกว้างเครื่องจักร
1.22 m
รับน้ำหนักได้
227 kg
พลังงาน
แบตเตอรี่

รถมาใหม่

Card image cap

E33MJ

ความสูงของแท่นยืน
9.98 m
ความสูงเครื่องจักร
1.10 m
ความกว้างเครื่องจักร
1.20 m
รับน้ำหนักได้
227 kg
พลังงาน
แบตเตอรี่

รถมาใหม่