Card image cap

E600JP

ความสูงของแท่นยืน
18.39 m
ความสูงเครื่องจักร
1.83 m
ความกว้างเครื่องจักร
2.41 m
รับน้ำหนักได้
227 kg
พลังงาน
แบตเตอรี่

รถมาใหม่

Card image cap

M600JP

ความสูงของแท่นยืน
18.39 m
ความสูงเครื่องจักร
1.83 m
ความกว้างเครื่องจักร
2.41 m
รับน้ำหนักได้
227 kg
พลังงาน
แบตเตอรี่

รถมาใหม่

Card image cap

S-45

ความสูงของแท่นยืน
13.72 m
ความสูงเครื่องจักร
0.91 m
ความกว้างเครื่องจักร
2.30 m
รับน้ำหนักได้
227 kg
พลังงาน
ดีเซล

รถมาใหม่

Card image cap

S-60

ความสูงของแท่นยืน
18.30 m
ความสูงเครื่องจักร
0.76 m
ความกว้างเครื่องจักร
2.49 m
รับน้ำหนักได้
227 kg
พลังงาน
ดีเซล

รถมาใหม่

Card image cap

S-65

ความสูงของแท่นยืน
19.80 m
ความสูงเครื่องจักร
0.91 m
ความกว้างเครื่องจักร
2.49 m
รับน้ำหนักได้
227 kg
พลังงาน
ดีเซล

รถมาใหม่

Card image cap

S-80

ความสูงของแท่นยืน
24.40 m
ความสูงเครื่องจักร
0.76 m
ความกว้างเครื่องจักร
2.50 m
รับน้ำหนักได้
227 kg
พลังงาน
ดีเซล

รถมาใหม่