Card image cap

S-85

ความสูงของแท่นยืน
25.90 m
ความสูงเครื่องจักร
0.91 m
ความกว้างเครื่องจักร
2.50 m
รับน้ำหนักได้
227 kg
พลังงาน
ดีเซล
Card image cap

S-125

ความสูงของแท่นยืน
38.15 m
ความสูงเครื่องจักร
0.91 m
ความกว้างเครื่องจักร
3.35 m
รับน้ำหนักได้
227 kg
พลังงาน
ดีเซล

รถมาใหม่

Card image cap

460SJ

ความสูงของแท่นยืน
14.05 m
ความสูงเครื่องจักร
2.44 m
ความกว้างเครื่องจักร
2.31 m
รับน้ำหนักได้
272 kg.
พลังงาน
ดีเซล

รถมาใหม่

Card image cap

18RS

ความสูงของแท่นยืน
18.30 m
ความสูงเครื่องจักร
2.27 m
ความกว้างเครื่องจักร
2.49 m
รับน้ำหนักได้
227 kg
พลังงาน
ดีเซล
Card image cap

600SC

ความสูงของแท่นยืน
18.11 m
ความสูงเครื่องจักร
1.83 m
ความกว้างเครื่องจักร
2.49 m
รับน้ำหนักได้
270 kg
พลังงาน
ดีเซล

รถมาใหม่

Card image cap

660SJ

ความสูงของแท่นยืน
20.02 m
ความสูงเครื่องจักร
2.49 m
ความกว้างเครื่องจักร
2.44 m
รับน้ำหนักได้
250 kg
พลังงาน
ดีเซล

รถมาใหม่