Card image cap

PW-100

ยี่ห้อ
Komatsu
ความลึกในการขุด
4700 mm
ความจุของบุ้งกี้
0.56 cbm
ความกว้างโดยรวม
2500 mm
น้ำหนักในการทำงาน
11060 kg
พลังงาน
ดีเซล

รถมาใหม่

Card image cap

PW-130

ยี่ห้อ
Komatsu
ความลึกในการขุด
5130 mm
ความจุของบุ้งกี้
0.76 cbm
ความกว้างโดยรวม
2500 mm
น้ำหนักในการทำงาน
12770 kg
พลังงาน
ดีเซล

รถมาใหม่

Card image cap

ZX-140

ยี่ห้อ
Hitachi
ความลึกในการขุด
5030 mm
ความจุของบุ้งกี้
0.66 cbm
ความกว้างโดยรวม
2500 mm
น้ำหนักในการทำงาน
14700 kg
พลังงาน
ดีเซล

รถมาใหม่

Card image cap

140 W-9S

ยี่ห้อ
Hyundai
ความลึกในการขุด
5750 mm
ความจุของบุ้งกี้
0.71 cbm
ความกว้างโดยรวม
2530 mm
น้ำหนักในการทำงาน
14700 kg
พลังงาน
ดีเซล

รถมาใหม่

Card image cap

PC-70

ยี่ห้อ
Komatsu
ความลึกในการขุด
4100 mm
ความจุของบุ้งกี้
0.30 cbm
ความกว้างโดยรวม
2225 mm
น้ำหนักในการทำงาน
6590 kg
พลังงาน
ดีเซล

รถมาใหม่

Card image cap

PC-128

ยี่ห้อ
Komatsu
ความลึกในการขุด
5040 mm
ความจุของบุ้งกี้
0.70 cbm
ความกว้างโดยรวม
2500 mm
น้ำหนักในการทำงาน
13400 kg
พลังงาน
ดีเซล

รถมาใหม่