Card image cap

TW-350

ยี่ห้อ
Sakai
ความกว้างโดยรวม
1200 mm.
เพลาหน้า
1380 kg.
เพลาหลัง
1070 kg.
น้ำหนักในการทำงาน
2500 kg.
เครื่องยนต์
3DL1
พลังงาน
ดีเซล

รถมาใหม่

Card image cap

SV520D

ยี่ห้อ
Sakai
เครื่องยนต์
4BGIT (EPA-Tier2)
ความกว้างโดยรวม
2295 mm.
เพลาหน้า
5400 kg.
เพลาหลัง
4700 kg.
น้ำหนักในการทำงาน
10100 kg.
พลังงาน
ดีเซล
Card image cap

SV520DF

ยี่ห้อ
Sakai
เครื่องยนต์
4BGIT(EPA-Tire2)
ความกว้างโดยรวม
2295 mm.
เพลาหน้า
7140 kg.
เพลาหลัง
4700 kg.
น้ำหนักในการทำงาน
11840 kg.
พลังงาน
ดีเซล
Card image cap

BW211D

ยี่ห้อ
Bomag
เครื่องยนต์
BF4M2012C
ความกว้างโดยรวม
2250 mm.
เพลาหน้า
8050kg.
เพลาหลัง
4950 kg.
น้ำหนักรวม
13000 kg.
พลังงาน
ดีเซล
Card image cap

BW212D

ยี่ห้อ
Bomag
เครื่องยนต์
BF4M2012C
ความกว้างโดยรวม
2250 mm.
เพลาหน้า
9720 kg.
เพลาหลัง
4950 kg.
น้ำหนักรวม
14670 kg.
พลังงาน
ดีเซล