"บริการดี ตรงต่อเวลา ราคาประหยัด ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า "
ร่วมงานกับเรา
ช่างยนต์

ช่างยนต์ (5 ตำแหน่ง)

- เพศชาย ไม่จำกัดอายุ

- ช่างบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรกำเนินการผลิตได้ตลอดเวลา

- เปลียนอะไหล่เครื่องจักร ตามแผนหรือตามสถานณ์

- ช่างบำรุ่งดูแลอะไหล่และเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

สวัสดิการ

ประกันอุบัติเหตุ

ค่ารักษาพยาบาล

เงินโบนัสตามผลงาน

ประกันสังคม

ตามข้อตกลงของบริษัท


พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี (1 ตำแหน่ง)

- คีลบิลซื้อบิลขาย ประจำวัน

- ประสารงานและจัดการเอกสาร ด้านการบัญชี(เงินเดือน ประกันสังคม)และการเงินที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำเอกสาร บันทึกบัญชี เตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชีอย่างเป็นระเบียบ

- เช็คยอด ติดชำระหนี้ ตรวจสอบเงินรับเงินฝาก

- ติดต่อธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องของบริษัทกับธนาคาร และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแต่จะได้รับมอบหมาย

- ปิดงบรายเดือน

สวัสดิการ

ประกันอุบัติเหตุ

ค่ารักษาพยาบาล

เงินโบนัสตามผลงาน

ประกันสังคม

ตามข้อตกลงของบริษัท


พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี